Bitefight - cheats hacks

Temat: Okręgowy Konkurs Ortograficzny
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Stawie oraz organizatorzy mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Okręgowym Konkursie Ortograficznym dzieci z klas I-III w celu wyłonienia Małego Mistrza Ortografii.

Na stronie www.nowy-staw.cba.pl (POBIERALNIA) można pobrać szczegółowy regulamin konkursu (plik w formacie pdf)

Regulamin Okręgowego Konkursu Ortograficznego
Intencją konkursu jest propagowanie poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie, pogłębianie znajomości reguł ortograficznych, praw gramatycznych oraz zdobywania wiedzy o języku polskim.
1. Nazwa Konkursu
Okręgowy Konkurs Ortograficzny „Mały mistrz ortografii
2. Cele konkursu
- Zmobilizowanie uczniów do wytężonej pracy nad rozwijaniem i doskonaleniem znajomości reguł ortograficznych.
- Wyłonienie Okręgowego Mistrza Ortografii na poziomie klas I-III.
3. Zasady uczestnictwa
Konkurs kierowany jest do uczniów nauczania zintegrowanego szkół podstawowych w okręgu obejmującego szkoły podstawowe w Lisewie, Lichnowach, Szymankowie, Świerkach oraz Nowym Stawie.
Warunkiem udziału w drugim etapie konkursu jest:
zgłoszenie listy uczestników (laureatów pierwszego etapu) na adres organizatora: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Stawie
4. Przebieg konkursu:
Etap I: odbywa się w szkołach macierzystych, nauczyciel uczący w danej klasie przeprowadza dyktando celem wyłonienia zwycięzcy (tekst dyktanda w załączniku).
Etap II: Organizatorzy przeprowadzają test wśród laureatów I etapu, pod nadzorem Komisji Konkursowej.
5. Termin konkursu:
Etap I – do 31 marca (potwierdzenie udziału, listę oraz nazwiska laureatów tego etapu można zgłosić telefonicznie na nr 055 271-56-40).
Etap II – odbędzie się dnia 17 kwietnia o godz. 900 w Szkole Podstawowej w Nowym Stawie ul. Gdańska 53.
6. Skład Komisji Konkursowej:
Etap I – nauczyciel uczący w danej klasie przeprowadza i sprawdza tekst dyktand.
Etap II – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Stawie, zaproszony nauczyciel polonista z Gimnazjum w Nowym Stawie, logopeda ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Stawie oraz przedstawiciel Rady Rodziców.
7. Ocena prac konkursowych
Etap I – prace sprawdza i ocenia nauczyciel uczący w danej klasie, z każdej klasy wyłaniany jest jeden uczeń, który najlepiej napisał tekst dyktanda.
Etap II – prace sprawdza Komisja Konkursowa; w przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilku uczestników Komisja przeprowadza dodatkowe zadanie rozstrzygające.
Ostatecznym wynikiem konkursu będzie wyłonienie Okręgowego Mistrza Ortografii na poziomie klas I-III.
8. Nagrody:
Sponsorem nagród rzeczowych dla laureatów jest:
Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Staw,
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Malborku oraz
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Stawie

Organizatorzy dnia Wto 14:21, 08 Kwi 2008, w całości zmieniany 1 raz
Źródło: nowystaw.fora.pl/a/a,59.html